Projecte Catalunya Emprèn

L’activitat emprenedora garanteix el nivell de desenvolupament i creixement econòmic dels territoris i l’impuls emprenedor depèn de les actituds, activitats i aspiracions de les persones emprenedores en un context favorable.

Des de la FUMH, duem a terme diferents activitats de desenvolupament de l’actitud i capacitat emprenedora al nostre territori. Volem generar les condicions per garantir una elevada taxa de creació de projectes emprenedors, la qual cosa implica sensibilitzar, formar, assessorar, mentoritzar i acompanyar a les persones en un entorn de potencials oportunitats.

A través del programa Catalunya Emprèn, es desenvolupen les següents accions:
 
Sessions de sensibilització
Es tracta de sessions en diferents formats (conferència, col.loqui, dinàmica, networking), amb l’objectiu de generar idees, analitzar projectes, veure potencials models de negoci i reflexionar envers les oportunitats d’emprendre. Dirigides a tot tipus de col.lectius, en el cas d’alumnes d’ensenyaments Secundaris es realitza el concurs “Emprenedoria Jove”.
 
Sessions Grupals d’Informació/Orientació
Amb periodicitat mensual es desenvolupen sessions al voltant d’un tema d’interès (tendències del mercat, noves aplicacions de les TIC) i es facilita una visió global d’autoanàlisi del projecte.
 
Sessions Individuals
Les sessions individuals permeten centrar-se en cada persona segons les seves necessitats. Aquestes sessions, amb un/a assessor/a personal, permeten reflexionar, disposar d’informació de diferents recursos, rebre orientació i assessorament per desenvolupar el projecte des de l’idea inicial fins el Pla d’Empresa detallat.
 
Formació
Sessions formatives específiques, en funció de les necessitats. Es tracta de Mòduls de formació presencial i on line.
 
  • Pla de Màrketing
  • Pla d’Operacions
  • Pla d’Organització i Jurídic-Fiscal
  • Pla Econòmic-Financer
  • Pla Comercial   
  • Les TIC en la gestió empresarial
  • Branding Coaching
Viver d’Empreses i Co-working
Disposem d'espais co-working i despatxos per a facilitar els inicis dels nous projectes a La Garriga, a Lliçà d’Amunt i a Caldes de Montbui.