AF6 - Elaboració de Pressupostos i Gestió Econòmica - JM Vilalta
(Pressupostos)

Objectius:  

 

Podré desenvolupar i controlar un pressupost de forma global i pel teu projecte específic. Tindré eines per calcular costos i per assegurar-me que el pressupost compleix amb les necessitats del teu projecte. També aprendré com utilitzar aquesta eina una vegada acabat el meu pla estratègic i vulgui conèixer les meves necessitats financeres així com també podré planificar com passar a l’acció, quan necessiti saber que em costa un projecte o algú vulgui invertir en el meu negoci. També aprendré a desenvolupar el seguiment del mateix calculant i analitzant les desviacions per poder prendre decisions i per confeccionar un nou pressupost.

També coneixeré i controlaré què és el quadre de comandament, i obtindré un anàlisi global de l’empresa en poc temps, controlant les partides més significatives del meu negoci.


Continguts:

 

 1. 1.        Abans de desenvolupar un Pressupost :
  1. Que és un Pressupost, necessitat i participació de l’Organització en la seva elaboració.
  2. Plans Operacionals
  3. Càlcul dels costos per categoria
  4. Procedència dels ingressos
 2. 2.        Guía de les directrius pressupostaries :
  1. Regles del Pressupost
  2. Definició articles de referència
  3. Diferents tipus de pressupost
  4. Diferents tècniques pressupostaries
  5. Assumptes pressupostaris : Augment de preus, nivells de detall, projectes de creació d’empreses i distribució temporal.
 3. 3.        El  Pressupost :
  1. Format, suma i anotacions
  2. Resposta
  3. Conclusió
 4. 4.        Seguiment del Pressupost :
  1. Pressupost pel seu seguiment
  2. Informes sobre el pressupost
  3. Vigilància dels fluixes de diner
  4. Presa de decisions.
 5. 5.        El quadre de comandament