AF8 - Creixement Personal 2018
(AF8CP)

Sessió de treball amb metodologia Coaching.

Oportunitat d’identificar valors i creences que interfereixen o potencien l’equilibri personal i l’orientació a resultats.

A partir de diferents dinàmiques i recursos de reflexió (Programació Neurolingüistica, Psych-k, visualització i mindfulness) treballarem el propòsit i visió, definint objectius assolibles i realistes.

Aquesta formació s’orienta a l’increment de l’autoconeixement i l’autoeficàcia, tot facilitant eines específiques per a la millora personal.