AF1-Activitat Econòmica 2018
(AF12018)

CONTINGUTS

 

La Gestió de l’Activitat Econòmica implica haver identificat i definit els aspectes fonamentals del negoci.  Saber planificar l’activitat i disposar dels indicadors de seguiment adequats per a prendre decisions. 

L’objectiu de la sessió és el disseny d’un quadre de comandament del negoci, tot identificant els elements significatius de diferents activitats econòmiques.