AF9 - Comunicació - Mercè Moreno
(AF9)

Els objectius del curs son:  Identificar els aspectes bàsics de la comunicació en les interaccions personals i en els missatges escrits. La importància del llenguatge i dels aspectes paraverbals i visuals.

Específicament amb aquesta formació es pretén que qui participi:

  • Descobreixi el seu estil personal de comunicació persuasiva
  • Prengui consciència de l’impacte de la seva manera de comunicar en els seu entorn professional
  • Desenvolupi recursos i habilitats comunicacionals per a identificar necessitats, interessos i expectatives de les persones que integren el seus entorns de treballs
  • Adaptar l’estil de comunicació als estils i necessitats d’aquests, amb l’objectiu d’influir i aconseguir beneficis mutus.