OB2-La gestió de la tresoreria de l’autònom
(Tresoreria)

Objectius: 

Comprendré què és un pla de tresoreria  i els conceptes claus de: ingrés/cobrament/despesa/pagament

Elaboraré una estratègia per a la tresoreria de la meva empresa/el meu negoci i entendre la neutralitat de l’IVA i com afecta aquest impost a la tresoreria de l’empresa.

Coneixeré els diferents recursos que hi ha per suportar possibles tensions de tresoreria. Faré el meu propi pla de tresoreria i desenvoluparé els càlculs d’IVA pertinents. Practicaré el mètode amb concisió i rigurositat, fent èmfasi en el principi comptable de la prudència.

 

Continguts:

  • Ingrés / Cobrament versus  Despesa/ Pagament
  • Implicacions de l’IVA en la tresoreria de l’empresa
  • Elaboració d’un pla de tresoreria
  • Cas pràctic
  • Recursos per finançar la tresoreria