AF1 - Gestió de l'Activitat Econòmica - J Miguel Vilalta
(AF1 - Oficial)

Continguts: • Situació de partida: què he de millorar. • Tot es pot mesurar dins una empresa: Per on i com començar: des del mercat fins el pla de Negoci : DAFO, atractiu del sector i Canvas. • 10 recomanacions pràctiques per a la gestió d’un negoci o activitat professional. • El primer control econòmic: a que es dedica l’empresari/ professional? • Els processos i els projectes: aprofitant o desaprofitant recursos. • Indicadors econòmics i financers tradicionals adaptats al meu negoci. • La qualitat: cost o recurs. • Pla d’Acció Immediat.