• Espai de benvinguda i resolució de dubtes.

  Accés de convidat
 • Objectius:

  Coneixeré  què és un compte de resultats, així com els conceptes de despeses fixes i despeses variables

  Sabré fer i interpretaré el compte de resultats així com aprendré a calcular el marge brut en € i en %.

  Entendré el concepte de punt mort vinculat a les despeses variables i l’aprendré a calcular. Prendré consciència de la necessitat de ser rigorosos en la introducció de dades per obtenir el compte de resultats.

   

  Continguts:

  • Què és un compte de resultats?
  • El compte de resultats abreujat
  • Conceptes del  compte de pèrdues i guanys
  • Anàlisi del compte de resultats i càlcul marge brut
  • Les despeses fixes i les variables
  • El punt mort o el llindar de rendibilitat
  • Cas pràctic
 • Objectius: 

  Comprendré què és un pla de tresoreria  i els conceptes claus de: ingrés/cobrament/despesa/pagament

  Elaboraré una estratègia per a la tresoreria de la meva empresa/el meu negoci i entendre la neutralitat de l’IVA i com afecta aquest impost a la tresoreria de l’empresa.

  Coneixeré els diferents recursos que hi ha per suportar possibles tensions de tresoreria. Faré el meu propi pla de tresoreria i desenvoluparé els càlculs d’IVA pertinents. Practicaré el mètode amb concisió i rigurositat, fent èmfasi en el principi comptable de la prudència.

   

  Continguts:

  • Ingrés / Cobrament versus  Despesa/ Pagament
  • Implicacions de l’IVA en la tresoreria de l’empresa
  • Elaboració d’un pla de tresoreria
  • Cas pràctic
  • Recursos per finançar la tresoreria